Wave Partial Differential Equation

Master thesis Czech OPEN
Szöllös, Alexandr;
(2009)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Subject: diferenciální rovnice | CUDA | parciální diferenciální rovnice | TKSL | TKSL} |     homogenní vedení | partial differential equations     homogenous line | differential equations
    acm: ComputingMethodologies_COMPUTERGRAPHICS | Software_PROGRAMMINGTECHNIQUES | ComputerSystemsOrganization_PROCESSORARCHITECTURES

Práce se zabývá diferenciálními rovnicemi, jejich využitím při analýze     vedení, experimenty s vedením a možnou akcelerací výpočtu v GPU  s využitím prostředí nVidia CUDA. This work deals with diffrential equations, with the possibility     of using them for analys... View more
Share - Bookmark