publication . Master thesis . 2009

Wave Partial Differential Equation

Szöllös, Alexandr;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Práce se zabývá diferenciálními rovnicemi, jejich využitím při analýze     vedení, experimenty s vedením a možnou akcelerací výpočtu v GPU  s využitím prostředí nVidia CUDA. This work deals with diffrential equations, with the possibility     of using them for analysis of the line and the possibility     of accelerating the computations in GPU using nVidia CUDA. C
Persistent Identifiers
Subjects
ACM Computing Classification System: Software_PROGRAMMINGTECHNIQUESComputingMethodologies_COMPUTERGRAPHICSComputerSystemsOrganization_PROCESSORARCHITECTURES
free text keywords: diferenciální rovnice, parciální diferenciální rovnice,     homogenní vedení, CUDA, TKSL, differential equations, partial differential equations     homogenous line, TKSL}
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue