Informační systém multikina

Master thesis Czech OPEN
Baxa, Radek;
(2008)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Subject: Java | J2EE | EJB | informační systém | databáze | multikino | information system | database | multicinema

Tato diplomová práce se zabývá informačním systémem pro multikina. Hlavně jde o návrh a realizaci softwaru, který bude schopný zacházet s relevantními daty multikina jako organizace. První část práce je o studiu programovacích platforem pro konstrukci informačních systé... View more
Share - Bookmark