Bezpečnostní analýza WiFi sítí

Master thesis Czech OPEN
Butela, Michal;
(2007)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Subject: Wi-Fi | 802.11 | WEP | WPA | EAP | bezpečnost | analýza | BUSLab | security | analysis | BUSLab.

Tento dokument popisuje prehľad bežne dostupných a používaných štandardov a mechanizmov pre zabezpečenie bezdrôtovej siete založenej na protokole Wi-Fi. Pokrýva všetky dôležité oblasti bezpečnosti zahrňujúc utajenie, integritu aj autentifikáciu. Prítomný je detailný roz... View more
Share - Bookmark