Hotel na Vysočině

Master thesis Czech OPEN
Machatka, Petr;
(2013)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Subject: - hotel - nepodsklepené - plochá střecha - šikmá střecha - kontaktní zateplení - expandovaný polystyren - projektová dokumentace | - hotel - without a cellar - flat roof - oblique roof - contact insulation - expanded polystyrene - project documentation

Diplomová práce s názvem Hotel na Vysočině řeší projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby. Hotel má tři nadzemní podlaží. Objekt je nepodsklepený. Zastřešení je provedeno plochou a šikmou střechou. Zdící systém POROTHERM s kontaktním zateplením expandovaným... View more
Share - Bookmark