Protitlaková parní turbina

Master thesis Czech OPEN
Kubiš, Zdeněk;
(2013)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: Protitlaková parní turbina | bilanční schéma | průtočná část | pevnostní výpočet | Backpressure steam turbine | heat balancing diagram | flow part | strength calculation

Tématem diplomové práce je návrh jednotělesové parní turbiny o výkonu 60 MW pro dvoustupňový ohřev topné vody. Turbina je určena pro kogenerační cyklus, má čtyři neregulované odběry a výstup dolů do topného ohříváku. Nejprve je proveden tepelný výpočet turbiny pro provo... View more
Share - Bookmark