Hotel

Master thesis Czech OPEN
Koudelová, Kateřina;
(2018)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Subject: Novostavba hotelu | suterén | nadzemní podlaží | plochá střecha jednoplášťová | skelet. | Newly-built hotel | basement | above-ground floor | warm flat roof | frame.

Záměrem diplomové práce je návrh hotelu ve městě Žďár nad Sázavou. Hotel je navržen pro 36 hostů. Budova je částečně podsklepená a složená ze tří částí. Tyto části mají jedno, dvě a pět nadzemních podlaží. Nosný systém je skeletový rámový s nosnými sloupy a průvlaky. St... View more
Share - Bookmark