publication . Master thesis . 2018

Hotel

Koudelová, Kateřina;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Country: Czech Republic
Abstract
Záměrem diplomové práce je návrh hotelu ve městě Žďár nad Sázavou. Hotel je navržen pro 36 hostů. Budova je částečně podsklepená a složená ze tří částí. Tyto části mají jedno, dvě a pět nadzemních podlaží. Nosný systém je skeletový rámový s nosnými sloupy a průvlaky. Střecha je plochá. Součástí návrhu je tepelně technické posouzení a požárně bezpečnostní posouzení. The aim of the diploma thesis is design a hotel in Žďár nad Sázavou. The hotel is designed for 36 guests. The building is with partial basement and it is composed of three parts. These parts have one, two and five above-ground floor. Structural system is frame and load-bearing elements are columns and...
Subjects
free text keywords: Novostavba hotelu, suterén, nadzemní podlaží, plochá střecha jednoplášťová, skelet., Newly-built hotel, basement, above-ground floor, warm flat roof, frame.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue