publication . Master thesis . 2016

Návrh Rail-to-Rail proudového konvejoru v technologii CMOS

Hudzik, Martin;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá návrhom rail-to-rail prúdového konvejora druhej generácie v technológii CMOS. Opisuje princípy funkcie jednotlivých generácii prúdových konvejorov a taktiež základný princíp návrhu prúdového konvejora druhej generácie založeného na operačnom zosilňovači. Venuje sa obvodovému riešeniu vstupného rail-to-rail stupňa a koncového stupňa v triede AB. Cieľom tejto práce je navrhnúť, charakterizovať vlastnosti a vytvoriť topológiu prúdového konvejora druhej generácie s rail-to-rail vstupným súhlasným napäťovým rozsahom v technológii ONSemi I3T25. Master’s thesis deals with design of rail-to-rail second generation current conveyor in CMOS techn...
Subjects
free text keywords: rail-to-rail, prúdový konvejor, prúdový konvejor druhej generácie, operačný zosilňovač, vstupný rail-to-rail stupeň, koncový stupeň v triede AB, CMOS, current conveyor, second generation current conveyor, operational amplifier, input rail-to-rail stage, class AB output stage
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue