Návrh Rail-to-Rail proudového konvejoru v technologii CMOS

Master thesis Czech OPEN
Hudzik, Martin;
(2016)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Subject: rail-to-rail | prúdový konvejor | prúdový konvejor druhej generácie | operačný zosilňovač | vstupný rail-to-rail stupeň | koncový stupeň v triede AB | CMOS | current conveyor | second generation current conveyor | operational amplifier | input rail-to-rail stage | class AB output stage

Diplomová práca sa zaoberá návrhom rail-to-rail prúdového konvejora druhej generácie v technológii CMOS. Opisuje princípy funkcie jednotlivých generácii prúdových konvejorov a taktiež základný princíp návrhu prúdového konvejora druhej generácie založeného na operačnom z... View more
Share - Bookmark