Uplatnění principů trvalé udržitelnosti v dopravě

Master thesis Czech OPEN
Nevrlá, Alice; (2014)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Subject: Doprava | trvale udržitelná doprava | mobilita | parkování | Brno. | Transport | sustainable transport | mobility | parking

Tato diplomová práce shrnuje principy trvale udržitelné dopravy a uplatnění praktických aplikací v tomto oboru. Věnuje se také oblastem, které činí dopravu neudržitelnou, politice Evropské Unie v této oblasti a nahlíží do teorie externalit v udržitelné dopravě. Na prakt... View more
Share - Bookmark