Řezání plazmou pomocí zařízení TransCut 300

Master thesis Czech OPEN
Bergauer, Radek;
(2009)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: Plazmové řezání | Plazma | TransCut 300 | Ocel | Hliník | Plasma cutting | Plasma | Steel | Aluminium

Tepelné dělení plazmou je progresivní technologie řezání materiálů. Kromě běžných zařízení s plynovou stabilizací je nová metoda založena na stabilizaci plazmy vodní parou. V této diplomové práci jsou ověřeny možnosti řezání parou stabilizovanou plazmou a výsledky jsou ... View more
Share - Bookmark