Kladná elektroda na bázi MnOx pro PEMFC

Master thesis Czech OPEN
Šmídek, Miroslav;
(2011)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Subject: Vodíkový palivový článek | alkalický palivový článek | polymerní elektrolyty | katalyzátory MnOx | elektroda | difúzní vrstva | katalytická vrstva. | Hydrogen fuel cell | alkaline fuel cell | polymer electrolytes | MnOx based catalysts | electrode | diffusion layer / diffuse layer | catalytic layer.

Předkládaná bakalářská práce uvádí do problematiky vodíkových palivových článků a zaměřuje se na nízkoteplotní palivové články s polymerním elektrolytem (PEMFC). Základním zaměřením práce je studium vlastností katalyzátorů na bázi MnOx na reálném palivovém článku typu P... View more
Share - Bookmark