Pohon pásového dopravníku pro transport uhlí

Master thesis Czech OPEN
Kliš, Kamil;
(2013)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: pásový dopravník | válečková stolice | hnaný buben | vratný buben | dopravní pás | pohon pásového dopravníku | belt conveyor | roller bench | driven drum | returning drum | conveying belt | belt conveyor drivetrain

Diplomová práce se zabývá návrhem pohonu pásového dopravníku pro transport uhlí. Práce obsahuje nezbytné výpočty dle norem potřebné k určení vhodných komponentů pásového dopravníku. Cílem diplomové práce bylo navrhnout pohon pásového dopravníku, všech jeho potřebných ko... View more
Share - Bookmark