publication . Master thesis . 2013

Pohon pásového dopravníku pro transport uhlí

Kliš, Kamil;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Country: Czech Republic
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem pohonu pásového dopravníku pro transport uhlí. Práce obsahuje nezbytné výpočty dle norem potřebné k určení vhodných komponentů pásového dopravníku. Cílem diplomové práce bylo navrhnout pohon pásového dopravníku, všech jeho potřebných komponentů včetně návrhem rámu pohonu a vytvoření výkresové dokumentace. This diploma thesis deals with designing a drivetrain for a coal belt conveyor. Thesis contains necessary calculations according to norms needed for determining suitable components of a belt conveyor. The goal of this diploma thesis was to design a drivetrain for a belt conveyor, all its components including a frame of the driv...
Subjects
free text keywords: pásový dopravník, válečková stolice, hnaný buben, vratný buben, dopravní pás, pohon pásového dopravníku, belt conveyor, roller bench, driven drum, returning drum, conveying belt, belt conveyor drivetrain
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue