publication . Master thesis . 2017

Identifikace PHA produkujících bakterií pomocí nástrojů molekulární biologie

Gajdová, Barbora;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá identifikací bakterií, které jsou schopny produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA). Mezi testovanými bakteriemi byli převážně zástupci rodu Pseudomonas, Lactobacillus, Bifidobacterium, dále vzorky z termofilní kultury a vzorky z přírodních zdrojů. Bakterie byly testovány pomocí molekulárně biologické metody PCR. Byla analyzována amplifikace genu kódujícího PHA syntázu (phaC). V první reakci byl detekován jak phaC gen zodpovědný za syntézu PHA, tak současně i 16S rRNA, který slouží jako ověření bakteriální DNA a u neznámých vzorků z přírodních zdrojů sloužil také jako způsob identifikace konkrétního kmenu. Jednalo se o multiplexní PCR, k...
Subjects
free text keywords: PCR, bakteriální polyhydroxyalkanoáty, elektroforéza, PHA syntáza, bacterial polyhydroxyalcanoates, electrophoresis, PHA synthase
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue