Dolovací modul systému pro dolování z dat na platformě NetBeans

Master thesis Czech OPEN
Výtvar, Jaromír;
(2010)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Subject: Získávání znalostí z databází | dolování dat | vícenásobná regrese | predikce | odlehlé hodnoty | Oracle data mining | Java | NetBeans | Support vector machine | zobecněné lineární modely | Knowledge discovery in databases | data mining | multiple regresion | predicting | outliers | generalized linear models.

Cílem této diplomové práce je získat přehled o procesu získávání znalostí z databází a analýza dolovacího systému vyvíjeného na FIT VUT v Brně na platformě NetBeans za účelem vytvoření nového dolovacího modulu. Ze získaných znalostí bylo rozhodnuto o vytvoření modulu pr... View more
Share - Bookmark