Teslova bezlopatková turbina

Master thesis Czech OPEN
Lokaj, Jakub;
(2016)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: Bezlopatková turbína | Teslova turbína | konvergentní tryska | Lavalova dýza | CFD | pevnostní výpočty | frekvenční měnič | asynchronní motor | generátor | účinnost. | Bladeless turbine | Tesla turbine | convergent nozzle | Laval nozzle | structural calculations | variable-frequency drive | induction motor | generator | efficiency.

Diplomová práce se zabývá popisem konstrukcí bezlopatkového stroje označovaného jako Teslova turbína. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část zahrnující konstrukci a experimentální měření vyrobeného modelu bezlopatkové turbíny a závěrečné zhodnocení prác... View more
Share - Bookmark