publication . Master thesis . 2016

Teslova bezlopatková turbina

Lokaj, Jakub;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Country: Czech Republic
Abstract
Diplomová práce se zabývá popisem konstrukcí bezlopatkového stroje označovaného jako Teslova turbína. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část zahrnující konstrukci a experimentální měření vyrobeného modelu bezlopatkové turbíny a závěrečné zhodnocení práce. V teoretické části jsou popsány základní konstrukční znaky bezlopatkových strojů včetně jejich konstrukčních modifikací a ději při proudění v tryskách. Dále je zde věnována část dynamice pracovní látky v rotoru bezlopatkových turbín znázorněné pomocí CFD modelování. Praktická část obsahuje návrh a konstrukci jednotlivých součástí turbíny na základě předběžného výpočtu pomocí analytického modelu...
Subjects
free text keywords: Bezlopatková turbína, Teslova turbína, konvergentní tryska, Lavalova dýza, CFD, pevnostní výpočty, frekvenční měnič, asynchronní motor, generátor, účinnost., Bladeless turbine, Tesla turbine, convergent nozzle, Laval nozzle, structural calculations, variable-frequency drive, induction motor, generator, efficiency.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue