Výrobní aplikace KAIZEN

Master thesis Czech OPEN
Novák, Jaroslav;
(2010)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: Kaizen | Předmětné uspořádání | Buňkové uspořádání | Subject configuration | Nest configuration

Teoretická část diplomové práce popisuje metodu Kaizen a její části, která byla vyvinuta v Japonsku po druhé světové válce. Jednou z částí této metody je pojem 3MU, který zahrnuje definici nedostatků ovlivňující každý podnik. Jedním z pojmů v této části je pojem „Muda“,... View more
Share - Bookmark