Hotel Artia

Master thesis Czech OPEN
Bína, Vojtěch;
(2016)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Subject: Hotel | skelet | plochá střecha | pórobetonové tvárnice | kontaktní zateplovací systém | frame | flat roof | lightweight concrete block | contact thermal insulation

Diplomová práce „Hotel Artia” je zpracována formou projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt hotelu je umístěn na parcele č. 443/1 v Červené Řečici. Budovu tvoří čtyřpodlažní hotelová část a jednopodlažní restaurační část. Konstrukční systém tvoří ŽB skelet. O... View more
Share - Bookmark