publication . Master thesis . 2016

Hotel Artia

Bína, Vojtěch;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Country: Czech Republic
Abstract
Diplomová práce „Hotel Artia” je zpracována formou projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt hotelu je umístěn na parcele č. 443/1 v Červené Řečici. Budovu tvoří čtyřpodlažní hotelová část a jednopodlažní restaurační část. Konstrukční systém tvoří ŽB skelet. Objekt má jednoplášťovou plochou střechu a zateplení kontaktním zateplovacím systémem. The final thesis „Hotel Artia” is processed in the form design documentation for building construction. The building of hotel is located on plot no. 443/1 in Červená Řečice. The building has four-storey part of hotel and single-storey part of restaurant. Structural system is RC frame. The building has warm flat r...
Subjects
free text keywords: Hotel, skelet, plochá střecha, pórobetonové tvárnice, kontaktní zateplovací systém, frame, flat roof, lightweight concrete block, contact thermal insulation
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue