Podnikatelský plán výrobního podniku

Master thesis Czech OPEN
Borovská, Veronika;
(2010)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Podnikatelský záměr | výroba | prodej | těstoviny | Prostějov | zisk | Business plan | production | sale | pasta | profit

V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr výrobního podniku. Na základě teoretických poznatků získaných během studií a zjištěných skutečností, obsahuje návrh založení firmy a jejího případného umístění na trhu. This master’s thesis deals with business p... View more
Share - Bookmark