Konsolidace účetní závěrky vybraného subjektu

Master thesis Czech OPEN
Bláhová, Šárka;
(2015)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Konsolidovaná účetní závěrka | mateřská společnost | dceřiná společnost | vliv | metody konsolidace | finanční analýza. | Consolidate financial statements | parent company | subsidiary | methods of Consolidation | financial analysis.

Tématem diplomové práce je problematika zpracování konsolidace účetní závěrky vybraného podniku a následné zhodnocení výkonnosti konsolidačního celku před a po změně v konsolidačním celku. První část práce je věnována především teoretickým poznatkům v této oblasti a dru... View more
Share - Bookmark