Návrh ubytovacího rezervačního internetového portálu

Master thesis Slovak OPEN
Čurilla, Miroslav;
(2010)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: portál | návrh | ubytovanie | rezervácia | internet | hotel | penzión | portal | concept | accommodation | reservation | apartment

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom ubytovacieho rezervačného internetového portálu. Cieľom práce je navrhnutie systému rezervovania ubytovania v ubytovacích zariadenia optimálnym spôsobom. Vedľajšími cieľmi je navrhnutie hardvérových, softvérových, bezpečnostných, ... View more
Share - Bookmark