publication . Master thesis . 2017

Slaďování pracovního a osobního života pracovníků

Šauerová, Martina;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Country: Czech Republic
Abstract
Diplomová práce se zabývá tématem slaďování pracovního a osobního života ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří části – na teoretickou, analytickou a závěrečnou část. Teoretická část vysvětluje atraktivitu a důležitost tohoto tématu, popisuje jednotlivé nástroje umožňující slazení profesního a osobního života a zároveň poukazuje na možné komplikace jednotlivých přístupů, a to jak z pohledu zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Analytická část zkoumá a následně vyhodnocuje současný stav vybrané firmy. V závěrečné části jsou pak na základě teoretických znalostí a zjištěných výsledků navržena opatření, která by měla vést k lepšímu skloubení práce a osobního...
Subjects
free text keywords: Slaďování pracovního a osobního života, flexibilní formy práce, spokojenost zaměstnanců, personální řízení, zaměstnavatel, Work-life balance, flexible forms of working, satisfaction of employees, human resources, employer
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue