Návrh posuvu fokusačního objektivu uvnitř interakční komory LIBS aparatury

Master thesis Slovak OPEN
Olejník, Ivan;
(2008)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: Lineárny posuv do vákua | LIBS spektroskopia | posuv objektívu | lineárne vedenie. | Linear translation system for vacuum | LIBS spectroscopy | translation stage for focusing objective | linear guidance system.

Diplomová práca popisuje návrh posuvu fokusačného objektívu vo vnútri interakčnej komory LIBS. Obsahuje popis základných vlastností a funkcií LIBS spektroskopie. Opisuje prehžad použitežných komponentov, hodnotí ich vlastnosti a vhodnosť použitia v konštrukcii posuvu do... View more
Share - Bookmark