Wellness centrum

Master thesis Czech OPEN
Krchňák, Petr;
(2016)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Subject: Wellness centrum Sauna Posilovna Plochá střecha Kombinovaný konstrukční systémem Bazén Kavárna Kontaktní zateplovací systém | Wellness centre Sauna Fitness centre Flat roof Combined construction system Swimming pool Coffee Contact thermal insulation system

Diplomová práce „Wellness centrum'' je zpracována ve formě prováděcí dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných norem a předpisů. Navržený objekt je řešen jako třípodlažní budova. Objekt slouží veřejnosti k rekreaci a sportu. V 1S je umístěno technické záze... View more
Share - Bookmark