LDPC kódy

Master thesis Czech OPEN
Hrouza, Ondřej;
(2012)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Subject: LDPC kódy | Euklidovská geometrie | projektivní geometrie | iterativní dekódování | Matlab | BER | LDPC codes | Euclidean geometry | projectice geometry | iterative decoding

Práce se zabývá problematikou LDPC kódů. Jsou zde popsány metody vytváření paritní matice, kde je kladen důraz především na strukturované vytváření této matice za použití konečné geometrie: Euklidovské geometrie a projektivní geometrie. Další oblastí, které se práce věn... View more
Share - Bookmark