Implementace OpenVPN na platformě Windows CE

Master thesis Czech OPEN
Ešner, Oldřich;
(2008)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Subject: Virtuální privátní sítě | VPN | OpenVPN | Windows CE 6.0 | Windows Embedded | Ovladače | TUN/TAP | NDIS | WDM | IRP | Asynchronní I/O | Stream interface model | NetDCU10 | Virtual private networks | Windows CE | Drivers | Overlapped I/O

Motivací pro vznik této diplomové práce, která navazuje na stejnojmenný semestrální projekt, byl převod aplikace pro tvorbu virtuálních privátních sítí OpenVPN z operačního systému Windows XP na platformu Windows CE Embedded 6.0. Práce pojednává obecně o virtuálních pri... View more
Share - Bookmark