Model elektronického obchodu pro služby

Master thesis Czech OPEN
Zechmeisterová, Věra;
(2009)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Internetový obchod | Intranet autoopravny | Služby autoopravny | Elektronický obchod autoopravny | B2B | B2C | internet business | car repair shop intranet | car repair shop services | car repair shop e-commerce

Obsahem práce je vytvoření modelu informačního zabezpečení služeb autoopravny a vytvoření odpovídajícího systémového řešení elektronického obchodování této autoopravny. The content of this Master thesis is the creation of the car repair shop services informational se... View more
Share - Bookmark