Reaktivní audit

Master thesis Czech OPEN
Hlísta, Juraj;
(2010)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Subject: audit | kernel | systémové volání | auditovací pravidlo | reakce | analýza | bezpečnost | system call | audit rule | reaction | analysis | security

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření auditu v Linuxu, kterým je reaktivní audit. Tento mechanizmus přináší novou funkcionalitu ve formě možnosti spouštění reakcí na určité události generované auditem. Reaktivní audit je implementován jako plug... View more
Share - Bookmark