Stanovení platinových kovů ve velkých městských aglomeracích

Master thesis Czech OPEN
Ježek, Stanislav (2016)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
  • Subject: Platina | palladium | platinové kovy | životní prostředí | atomová absorpční spektroskopie | extrakce | ICP-MS | ICP-OES | Platinum | platinum group metals | the environment | atomic absorption spectrometry | extraction

Cílem této diplomové práce je vypracování aktuální literární rešerše, týkající se problematiky platinových kovů v životním prostředí, stanovení platiny a palladia na území městské částí Brno a Moskva. Zahrnuje chemické a fyzikální vlastnosti, výskyt a koloběh platinových v životním prostředí. Obsahuje také použité metody extrakce a stanovení platiny a palladia. The aim of this thesis is the actual elaboration literature search concerning the issue of platinum group metals in the environment, determination of platinum and palladium in great urban agglomerations. It includes chemical and physical properties, occurrence and platinum and palladium cycle in the environment. It also contains methods for extraction and determination of platinum and palladium. A
Share - Bookmark