publication . Master thesis . 2013

Návrh na slaďování pracovního a soukromého života ve vybraném podniku

Švejdíková, Romana;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Country: Czech Republic
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou slaďování práce a soukromého života ve zvolené organizaci. Detailně popisuje nástroje slaďování práce a soukromého života, srovnává teoretické poznatky se skutečností. Práce identifikuje možnosti a překážky slaďování práce a soukromého života u zaměstnanců zkoumané firmy. Na základě semistrukturovaného rozhovoru a dotazníkového šetření jsou navržena opatření pro optimální slaďování práce a života v organizaci. The diploma thesis deals with the issue of work-life balance in a chosen organisation. The work life balance instruments are described in detail and theoretical findings are compared with reality. The thesis identifi...
Subjects
free text keywords: Slaďování, rodina, kariéra, motivace, vedoucí pozice, manažer., Balance, family, career, motivation, leadership, manager.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue