publication . Master thesis . 2008

Vliv polarizační disperze na chybovost optického kanálu

Dorociak, Petr;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Diplomová práce se zabývá vlivem polarizační vidové disperze na optický komunikační systém. Polarizační vidovou disperzi matematicky popisuje pomocí Stokesova a Jonesova prostoru a zajišťuje její teoretické příčiny vzniku, které jsou rozděleny na vnější a vnitřní vlivy. Na základě těchto vlivů vzniká diferenční skupinové zpoždění DGD (Differential Group Delay), které způsobuje, že jednotlivé polarizační vidy mají mezi sebou časové zpoždění a dochází k omezení přenosové rychlosti. Diplomová práce dále vyhodnocuje vliv polarizační vidové disperze na rozšíření pulzu a modulační signál. V práci jsou popsané nejpoužívanější optické modulační formáty. Polarizační vido...
Subjects
free text keywords: Polarizační vidová disperze, vlákno, disperzní vlivy, chybovost, diagram oka., PMD, DGD, Fiber, Dispersion, Bit Error Rate, Eye Diagram.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue