Vliv polarizační disperze na chybovost optického kanálu

Master thesis Czech OPEN
Dorociak, Petr;
(2008)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Subject: Polarizační vidová disperze | vlákno | disperzní vlivy | chybovost | diagram oka. | PMD | DGD | Fiber | Dispersion | Bit Error Rate | Eye Diagram.

Diplomová práce se zabývá vlivem polarizační vidové disperze na optický komunikační systém. Polarizační vidovou disperzi matematicky popisuje pomocí Stokesova a Jonesova prostoru a zajišťuje její teoretické příčiny vzniku, které jsou rozděleny na vnější a vnitřní vlivy.... View more
Share - Bookmark