Stanovení vybraných vonných látek v kosmetických prostředcích

Master thesis Czech OPEN
Novotná, Petra;
(2011)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
  • Subject: vonné látky | kosmetické prostředky | SPME | GC | aroma compounds | cosmetics

Tato diplomová práce se zabývá stanovením vybraných vonných látek v kosmetických prostředcích. Úvodem je popsán výskyt, metody získávání a využití těchto látek. Jsou nepostradatelnou součástí především kosmetických výrobků, avšak u citlivých jedinců mohou vyvolat alergi... View more
Share - Bookmark