publication . Master thesis . 2012

Realizace úzkopásmových PLC modemů

Kubíček, Lukáš;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Diplomová práce se věnuje úzkopásmové technologii přenosu dat el. sítí NN (PLC) a~možnostem jejího využití v senzorových sítích. Zabývá se jak strukturou a základními vlastnostmi PLC standardu, tak možnostmi jeho uplatnění v praxi. Hlavní částí této práce je realizace PLC sítě pomocí IO ST7570 firmy STMicroelectronics. Jako příklad praktického využití PLC technologie je tato síť připojena k počítači, ve kterém jsou data ze senzoru (wattmetru) připojenému k PLC modemu ukládána pomocí aplikace do databáze a dále díky PHP skriptu prezentována na internetu. Při řešení tohoto problému byl kladen důraz především na jednoduchost a univerzálnost výsledných aplikací. Thi...
Subjects
free text keywords: Úzkopásmový PLC modem, sběr dat, komunikace, senzorová síť, Narrowband power line communication modem, data acquisiton, communication, sensor network
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue