publication . Master thesis . 2013

Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Zeman, Jan;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému TDoC, který je provozován ve společnosti Siemens, s.r.o. odštěpný závod Industrial Turbomachinery. Teoretická část práce se zaměřuje na definování teorie a historie informačních systémů a databází, dále na popis rizikové analýzy. Cílem této práce je analýza stávajícího stavu, informačního systému, posouzení tohoto stavu, nalezení rizik a navržení opatření vedoucích ke zlepšení současného stavu a odstranění rizik. This diploma thesis analyzes the information system named TDoC, which is operated at company Siemens, s.r.o., Industrial Turbomachinery, subsidiary company. The theoretical part focuses on def...
Subjects
free text keywords: Informační systém, riziko, efektivnost, HOS, Information system, risk, efficiency
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue