Marketingový audit

Master thesis Czech OPEN
Čevelová, Petra;
(2007)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: marketing | marketingový audit | manažerský audit | audit kvality | marketing audit | quality audit

Diplomová práce je zpracování na téma marketingový audit. Jejím cílem provedení marketingového auditu ve firmě XX. Předmětem auditu je jejich nejstarší produkt, a to v plné šíři, tj. celkové zhodnocení marketingové činnosti firmy. Marketingový audit je nástroj analýzy v... View more
Share - Bookmark