publication . Master thesis . 2012

Implementace algoritmu LoD terénu

Radil, Přemek;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato práce pojednává o implementaci algoritmu pro LoD vizualizaci terénu Seamless Patches for GPU-Based Terrain Rendering jako rozšíření knihovny Coin3D. Prezentuje postupy, za pomoci kterých tento algoritmus zobrazuje rozsáhlé terénní datasety. Celý terén je složen z plátů, které jsou uloženy v hierarchické struktuře. Hierarchie plátů je pak za běhu programu procházena jsou z ní generovány aktivní pláty na základě pozice pozorovatele. Každý plát se skládá z předem definovaných dlaždic a spojovacích pruhů, takže nemusí udžovat žádnou konkrétní geometrii. Během vykreslování dlaždic a pruhů je aplikován displacement shader. Práce zhodnocuje výsledky dosažené imple...
Subjects
free text keywords: LoD, Úroveň detailu, Terén, Bezešvé pláty, Coin3D, OpenGL, GLSL Displacement, Level of Detail, Terrain, Seamless patches, GLSL, Displacement
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue