Úzkopásmová PLC komunikace se standardy G3-PLC, PRIME a IEEE-1901.2

Master thesis Czech OPEN
Skrášek, Tomáš;
(2015)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Subject: PLC | power line communication | úzkopásmové modemy | Texas Instruments | G3-PLC | PRIME | IEEE 1901.2 | G.hnem | Code Composer Studio | firmware | C | C# | SQlite | Zero Configuration GUI | narrowband modems

Diplomová práce pojednává o standardech úzkopásmové PLC komunikace. V teoretické části jsou popsány všechny dostupné OFDM standardy, mezi něž patří G3-PLC, PRIME, IEEE-1901.2 a G.hnem. Praktická část se zabývá standardy PRIME a G3-PLC. Dále je také porovnán systém OFDM ... View more
Share - Bookmark