publication . Master thesis . 2015

Úzkopásmová PLC komunikace se standardy G3-PLC, PRIME a IEEE-1901.2

Skrášek, Tomáš;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Diplomová práce pojednává o standardech úzkopásmové PLC komunikace. V teoretické části jsou popsány všechny dostupné OFDM standardy, mezi něž patří G3-PLC, PRIME, IEEE-1901.2 a G.hnem. Praktická část se zabývá standardy PRIME a G3-PLC. Dále je také porovnán systém OFDM se systémem komunikace na jedné nosné frekvenci v prostředí s reálným rušením. V poslední části je popsán návrh dvou firmware pro PLC modemy Texas Instruments TMDSPLCKIT-V3, které umožňují UART komunikaci a dálkový sběr dat. K zobrazení a ukládání dat byla naprogramována aplikace pro systém Windows. Diploma thesis is about narrowband PLC communication standards. The theoretical part describes deta...
Subjects
free text keywords: PLC, power line communication, úzkopásmové modemy, Texas Instruments, G3-PLC, PRIME, IEEE 1901.2, G.hnem, Code Composer Studio, firmware, C, C#, SQlite, Zero Configuration GUI, narrowband modems
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue