publication . Doctoral thesis . 2011

Řešení diferenčních rovnic a jejich vztah s transformací Z

Klimek, Jaroslav;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato disertační práce pojednává o řešení diferenčních rovnic a soustřeďuje se na metodu řešení diferenčních rovnic pomocí vlastních vektorů. V první části jsou v přehledu nejdříve uvedeny základní pojmy diferenčních rovnic jako dynamika diferenčních rovnic, lineární diferenční rovnice prvního a vyššího řádu. Dále jsou v této kapitole připomenuty i systémy diferenčních rovnic včetně fundamentální matice a popisu obecného řešení. Nakonec je připomenuta metoda řešení diferenčních rovnic variací konstant a taktéž transformace skalárních rovnic na systém. Ve druhé části práce rozebírá některé známé postupy a metody, jak vyřešit lineární diferenční rovnice. Připomenut...
Subjects
free text keywords: diferenční rovnice, vlastní vektor, transformace Z, implementace v programu Matlab, Putzerův algoritmus, Weyrova maticová metoda, difference equation, eigenvector, Z-transform, implementation in Matlab program, Putzer algorithm, Weyr's matrix method
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue