Návrh a výpočet sušicího zařízení pro dřevozpracující průmysl

Master thesis Czech OPEN
Vach, Tomáš;
(2008)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: Dřevozpracující průmysl | výroba MDF | stabilizace teploty vlákna | energetická optimalizace | sušicí zařízení | minimalizace tepelných ztrát | energetická úspora | proudění a přenos tepla | počítačové modelování. | Wood-processing industry | production of MDF | stabilization of the fiber temperature | energetic optimalization | minimization of the heat loss | energy saving | heat flow and heat transfer | computer simulation.

Diplomová práce se zabývá stabilizací teploty dřevěného vlákna při výrobě středně hustých vláknitých desek (MDF) v dřevozpracujícím průmyslu. Z původního záměru řešit sušící zařízení se z hlediska energetické optimalizace vyvinul podstatně závažnější problém. Ukázalo se... View more
Share - Bookmark