Laserově svařovaný tlakový zásobník systému Common Rail

Master thesis Czech OPEN
Vyskočil, Lukáš;
(2014)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: Common | Rail | svařování | laser | přípravek | konstrukce | analýza | welding | clamping | construction | analyze

Tato práce se zabývá změnou ve výrobním procesu tlakového zásobníku za účelem zvýšení kvality výsledného produktu za současného snížení kvalitativních a technických výpadků. Mimo to je v práci zahrnuta rešerše systému Common Rail se zaměřením na výrobu a konstrukci tlak... View more
Share - Bookmark