Konstrukce vřeten vícevřetenového soustružnického automatu

Master thesis Czech OPEN
Kráčmar, Tomáš;
(2016)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: Vícevřetenový soustružnický automat | ozubené dvojkolo | vřetenový buben | vřeteno | pevnostní výpočet | trvanlivost ložisek | návrh pohonu | Adams | TAJMAC-ZPS | Multispindle automatic lathe | toothed double gear | spindle drum | spindle | strength calculation | bearing durability | drive design

Obsahem diplomové práce je konstrukce vřeten vícevřetenového soustružnického automatu pro práci z tyče maximálního průměru 7 mm. Práce se zabývá novou koncepcí pohonu vřeten, kde jsou vřetena poháněna externími asynchronními motory přes ozubená kola s vnitřním ozubením ... View more
Share - Bookmark