publication . Master thesis . 2017

Zvýšení ročního využití parního práškového kotle K5 ve ŽĎAS, a. s

Kubiš, David;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vyšším využitím kotle K5 v teplárně ŽĎAS, a.s. v přechodném období, kdy vlivem snížených odběrů dochází k přehřívání zpáteční větve horkovodu a je nutnost přejíždět na jiný kotel. Cílem práce je omezit přejíždění z kotle K5 na kotel K3 a zvýšit jeho časové využití v přechodném období pomocí ekonomicky únosného technického řešení. Na začátku práce je popsána teplárna ŽĎAS, a.s. a její vybavení. Následují čtyři metody výpočtů zvýšení ročního využití kotle K5. A to chlazení zpáteční větve s použitím výměníku tepla, kondenzace části páry z protitlaku TG4, snížení minimálního výkonu kotle K5 a provoz s malou kondenzační turbínou. Práce ...
Subjects
free text keywords: Teplárna ŽĎAS, a.s., kotel, chlazení horkovodu, kondenzace páry, snížení minimálního výkonu kotle, točivá redukce, CHP plant ŽĎAS, boiler, cooling hot water return branch, condensation of steam, reduce minimal power of boiler, micro turbine
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue