Zvýšení ročního využití parního práškového kotle K5 ve ŽĎAS, a. s

Master thesis Czech OPEN
Kubiš, David;
(2017)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: Teplárna ŽĎAS | a.s. | kotel | chlazení horkovodu | kondenzace páry | snížení minimálního výkonu kotle | točivá redukce | CHP plant ŽĎAS | boiler | cooling hot water return branch | condensation of steam | reduce minimal power of boiler | micro turbine

Tato diplomová práce se zabývá vyšším využitím kotle K5 v teplárně ŽĎAS, a.s. v přechodném období, kdy vlivem snížených odběrů dochází k přehřívání zpáteční větve horkovodu a je nutnost přejíždět na jiný kotel. Cílem práce je omezit přejíždění z kotle K5 na kotel K3 a z... View more
Share - Bookmark