Výpočtové modelování hluku vyzařovaného tramvajovým kolem při průjezdu zatáčkou

Master thesis Czech OPEN
Motyka, Jakub;
(2017)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: tramvaj | pískání kol při průjezdu oblouky | mechanismus prokluz-ulpění | samobuzené kmitání | předepjatá modální úloha | harmonická úloha | vyzařování hluku | tram | curve squeal | slip-stick mechanism | self-excited vibrations | prestressed modal analysis | harmonic response | noise radiation

Tato práce se věnuje výpočtovému modelování jevu pískání tramvajových kol při průjezdu oblouky o malém poloměru. Přítomnost příčného prokluzu v kontaktu mezi kolem a kolejnicí spolu s jevem prokluz-ulpění (slip-stick) vede k samobuzenému kmitání kola, což má za následek... View more
Share - Bookmark