Superkapacitory pro akumulaci energie

Master thesis Czech OPEN
Kovařík, Jakub;
(2017)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Subject: Superkapacitor | superkondenzátor | zálohovací kondenzátor | ELDC | DC/DC měnič | Superkapacitors | electric double-layer capacitor | ultracapacitors | DC-to-DC converter

Tato práce se zabývá návrhem DC/DC měniče určeného pro nabíjení superkapacitoru a pro následnou transformaci napětí na požadovanou hodnotu. V textu jsou uvedeny snižující a zvyšující spínaný měnič napětí včetně výpočtu jednotlivých součástek a také schéma měniče, který ... View more
Share - Bookmark