Detekce a rozpoznání registrační značky vozidla pro analýzu dopravy

Master thesis Czech OPEN
Černá, Tereza;
(2015)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Subject: Detekce registračních značek vozidel | Optické rozpoznání znaků | Česká registrační značka vozidla | Kaskádový klasifikátor | Lineární klasifikátor SVM | MSER | Zpracování obrazu | Počítačové vidění | Licence plate detection | Optical Character Recognition | Czech Licence plate | Cascade classifier | Linear classifier SVM | Image Processing | Computer Vision

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem systému pro detekci a rozpoznání registračních značek vozidel. Práce je rozdělena do tří základních částí: detekce registračních značek, nalezení pozic znaků, rozpoznání znaků. Pro účely práce byla pořízena nová datová sa... View more
Share - Bookmark