Zpracování slitin mědi pomocí technologie selective laser melting

Master thesis Czech OPEN
Kočica, Martin;
(2016)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: SLM | selective laser melting | měď | slitiny mědi | SLM 280 HL | copper | copper alloy

Práce se zabývá nalezením vhodné slitiny mědi pro zpracování technologií SLM a určením technologických parametrů vedoucí k relativní hustotě blízké plnému materiálu. Teoretická část práce uvádí náhled do problematiky aditivní technologie a procesu zpracování nových slit... View more
Share - Bookmark