Konsolidovaná účetní závěrka

Master thesis Czech OPEN
Lungová, Monika;
(2015)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Konsolidace | konsolidovaná účetní závěrka | mateřský podnik | dceřiný podnik | přidružený podnik | míra vlivu | metody konsolidace | konsolidační celek. | Consolidation | consolidated financial statements | the parent company | subsidiary | entitiy associated | level of impact | consolidation methods | consolidation group.

Tato diplomová práce se zabývá problematikou konsolidované účetní závěrky. Práce je zaměřena na zahrnutí nové, přidružené jednotky do konsolidace, při použití ekvivalenční metody a následné posouzení výkonosti nově vzniklé skupiny oproti původnímu konsolidačnímu celku. ... View more
Share - Bookmark