Posouzení účinnosti filtračního materiálu DMI-65 na odstraňování kovů z vody

Master thesis Czech OPEN
Konečný, Jiří;
(2016)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Subject: Vodárenské procesy | úprava vody | pitná voda | filtrační materiál | kovy | DMI-65. | Water processes | water treatment | drinking water | filter material | metals

Diplomová práce se v první kapitole zabývá různými vodárenskými procesy, kterými je možno odstranit sloučeniny kovů a polokovů z vody. Podstatná část je věnována filtračním materiálům, mezi něž se řadí v celku nový filtrační materiál DMI-65. Filtračnímu materiálu DMI-65... View more
Share - Bookmark