Leadership a management

Master thesis Czech OPEN
Ševčíková, Jana; (2016)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: management | leadership | řízení | vedení | manažer | vedoucí pracovník | manažerské funkce | manažerské role | styly vedení | manager | leader | functions of management | role of management | leadership style

Diplomová práce Leadership a management podává nejen teoretický obraz o problematice leadershipu a managementu ve všeobecném pohledu, nýbrž i praktický náhled na zkoumanou společnost, kterou je nejmenovaná advokátní kancelář. V teoretické části budou charakterizovány ně... View more
Share - Bookmark