Návrh slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané organizaci

Master thesis Czech OPEN
Majerčíková, Andrea;
(2014)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: slaďování pracovního a soukromého života | konflikt rolí | gender | politika rovných příležitostí | koncept „flexicurity“ | kvartérní sektor | work-life balance | conflict of roles | equal opportunities policy | “flexicurity” concept | quaternary sector

Cílem diplomové práce je analyzovat strategii vybrané soukromé organizace v oblasti slaďování pracovního a osobního života a navrhnout opatření ke zlepšení stávajícího stavu. Práce specifikuje pojmy jako konflikt rolí v rámci pracovního a osobního života, gender a polit... View more
Share - Bookmark