Implementace protokolu ACP do operačního systému L4

Master thesis Slovak OPEN
Kolarík, Tomáš;
(2012)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Subject: řízení přístupu | AAA protokoly | ACP protokol | implementace ACP | operační systémy | služby operačního systému | mikrojádro L4 | Fiasco.OC | L4Re | ACP server | AC portál | access control | AAA protocols | ACP protocol | ACP implementation | operating systems | operating system services | L4 microkernel | AC portal

Práce se zabývá implementací protokolu ACP, který slouží k řízení přístupu pro operační systém založený na mikrojádře L4. Teoretická část práce se zabývá možnostmi řízení přístupu v počítačových sítích. Pozornost je se přitom soustřeďuje na AAA systémy, které řízení pří... View more
Share - Bookmark