publication . Master thesis . 2012

Implementace protokolu ACP do operačního systému L4

Kolarík, Tomáš;
Open Access Slovak
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Práce se zabývá implementací protokolu ACP, který slouží k řízení přístupu pro operační systém založený na mikrojádře L4. Teoretická část práce se zabývá možnostmi řízení přístupu v počítačových sítích. Pozornost je se přitom soustřeďuje na AAA systémy, které řízení přístupu umožňují. Následně je podrobně popsán protokol ACP, typy jeho zpráv a reakce na ně. Druhá část teoretické přípravy je věnována operačním systémům kde se podrobněji zabývá jejich architekturou a službami. Následně je blíže popsána rodina mikrojader L4, její filozofie a vlastnosti. Také je blíže popsané aplikační rozhraní L4Re a možnosti jeho rozšíření. Praktická část se zabývá implementačním ...
Subjects
free text keywords: řízení přístupu, AAA protokoly, ACP protokol, implementace ACP, operační systémy, služby operačního systému, mikrojádro L4, Fiasco.OC, L4Re, ACP server, AC portál, access control, AAA protocols, ACP protocol, ACP implementation, operating systems, operating system services, L4 microkernel, AC portal
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue