publication . Master thesis . 2010

Mechanický manipulátor

Kopecký, Vojtěch;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Country: Czech Republic
Abstract
Cílem této diplomové práce je navrhnout mechanický manipulátor. Práce obsahuje varianty kinematiky zdvihu pásového dopravníku, funkční výpočty pásového a válečkového dopravníku a rizikovou analýzu (podklad pro prohlášení o shodě) a FMEA analýzu. The aim of this thesis is to design a mechanical manipulator. Work includes variants kinematics stroke belt conveyor, belt functional calculations belt and roller conveyor and risk analysis (the basis for the Declaration of Conformity) and FMEA analysis. C
Subjects
free text keywords: manipulátor, kinematika, pásový dopravník, válečkový dopravník, manipulator, kinematics, conveyor belt, roller conveyor
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue